VOŽNJA NA CNG

VOŽNJA NA CNG

Međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača koji je obeležen 16. septembra stoji kao podsetnik da je potrebno preuzeti izvesne korake ka zaštiti životne sredine, zato sa ciljem smanjenja emisije štetnih gasova i zagađenja vazduha, naša taksi služba je pre nekoliko godina donela odluku da sva vozila u našoj floti prilagode vožnji na CNG (metan) što je uslovilo da se naše preduzeće počne razvijati kao ekološki odgovorna firma.

Zašto baš ova odluka?

Računica je jasna, prosečno vozilo za jednu godinu izbaci oko 4,2 tone štetnih gasova, a zbog prirode našeg posla ta brojka je i do 2 puta veća u nekim slučajevima. Dok sagorevanjem metana oslobađa se oko 20% manje ugljen-dioksida, 90% manje ugljen-monoksida i 80% manje štetnih ugljenovodonika u odnosu na klasična goriva. Pritom, izduvni gasovi ne sadrže nikakve čestice. Emisija kancerogenih zagađivača je minimalna.

grafik

Šta je metan?

Komprimovani prirodni gas ili metan, kako ga uglavnom zovu, jeste prirodni gas koji je, kao i nafta, nastao u zemlji, odakle se vadi namenski ili dolazi kao „nusproizvod“ prilikom vađenja nafte. Ne mora da se prerađuje, te je stoga jeftin.
Oko 95% komprimovanog prirodnog gasa čini metan (što objašnjava uobičajen naziv), a poznat je i kao zemni gas. Nazvan je komprimovani prirodni gas zato što se skladišti pod pritiskom od oko 200 bara, a čak ni tada ne prelazi u tečno stanje kao što to čini plin, već ostaje u gasovitom stanju.

Primena prirodnog gasa za pogon automobila doživljava poslednjih godina pravu ekspanziju kako u svetu tako i kod nas, jer i najbolja hibridna vozila ne poseduju takvu ekološku efikasnost.

Šta je sledeće?

Kad nam postave pitanje šta je sledeće, jedino sa sigurnošću možemo da kažemo i da obećamo da ćemo nastaviti da rastemo sa ekologijom i tehnologijom kao osnovom našeg razvoja i da ćemo raditi sve u našoj moći da zaštitimo životnu sredinu u našem gradu, a ko zna, možda uskoro ugledate i prvi električni taksi sa našim logotipom na ulicama našeg grada.