Osnovni podaci

1. Osnovni podaci

Pun naziv firme:

„I-TAXI NAVIGATOR“ doo za pružanje usluga taksi prevoza

Kraći naziv firme:

„I-TAXI NAVIGATOR“ d.o.o.

Matični broj:

08821810

(PIB):

103534851

Šifra delatnosti:

4932

Broj PEPDV potvrde:

190145252

Sedište:

Zrenjanin

Adresa:

Železnička,84

Zakonski zastupnik:

Dragan Vidaković, vlasnik

Sonja Stojanović, direktor

Broj telefona:

023/511-580, 023/566-566, 023/588-588

e-mail:

office@i-taxi.rs

Internet prezentacija:

www.i-taxi.rs

Tekući računi kod banaka:

„BANCA INTESA“ a.d. Beograd: 160-133975-22

„UNICREDIT Bank“ a.d. Beograd: 170-30039518000-40