Naša ponuda

PONUDA ZA KORPORATIVNE - POSLOVNE KLIJENTE

Ukoliko imate firmu ili preduzetničku radnju i želite naše usluge da plaćate preko računa, nudimo Vam sledeće posebne pogodnosti :


1. Cene vožnje po tarifama i minimalnim ekonomskim cenama koje propisuje grad Zrenjanin;


2. Plaćanje preko računa i odloženo, po isteku meseca u kojem su Vam pružene usluge. (Za svaku izvršenu vožnju dobijate štampani račun za svakog ovlašćenog korisnika, a plaćanje se vrši na mesečnom nivou po zbirnom obračunu svih usluga u toku meseca pri čemu se zbirni račun istavlja sa poslednjim danom u mesecu, a plaćanje se vrši sa valutom do 10-og u mesecu koji sledi nakon obračunskog meseca);


3. Mogućnost korišćenja PDV-a u fakturama za naše taksi usluge. (S obzirom da je „I-taksi“ u sistemu PDV-a, u našim fakturama je sadržan PDV od 10% koji u poreskom obračunu imate pravo da koristite, pa ja za naše korporativne – poslovne klijente naša usluga praktično 10% niža od propisane najniže cene taksi usluga);


4. Detaljan izveštaj uz zbirni mesečni račun, sa kompletnim pregledom po korisnicima i kopijama štampanih računa, sa vremenom i relacijom vožnje koje su korisnici obavezni da potpišu i na taj način imate ispravnost i potpuni uvid u korišćenje ove usluge;


5. Prioritetnu uslugu koja vam je dostupna 24 časa tokom cele godine. (Dovoljno je da lica koja su sa Vaše strane ovlašćena za korišćenje taksi-usluge, kontaktiraju dispečerski centar telefonskim pozivom na brojeve 023/566-566;  065/566-1-566, putem mobilne aplikacije instalirane na pametnim uređajima koju možete preuzeti ovde: https://www.i-taxi.rs/mobilna-aplikacija-brzo-i-lako-na-mesto-svako/, kao i putem elektronske pošte dispecer@i-taxi.rs). Vozilo će biti i u slučaju povećane potražnje prioritetno upućeno na vašu lokaciju;


6. Imate mogućnost da sami odaberete lica (koja ne moraju biti zaposlena u vašim firmama) koja će biti ovlašćena za korišćenje ove usluge;
Dovoljno je da nas kontaktirate na telefon: 023 511-580 svakim radnim danom od 08č – 16č i mi ćemo Vam proslediti ugovor o pružanju usluga na potpisivanje.
Nakon toga, možete odmah početi da koristite naše usluge pod privilegovanim uslovima namenjenim samo poslovnim klijentima. 

Naša vozila su idealna za Vaše komercijalno oglašavanje. U mogućnosti smo da vam ponudimo više opcija: spoljno oglašavanje (nalepnice sa reklamnim porukama na vozilu, svetleće reklame na krovu vozila) i unutrašnje oglašavanje (podela reklamnog materijala mušterijama u vozilu, oglašavanje na tablet uređajima, presvlakama za sedište itd.).

Za uslove oglašavanja i više informacija obratite se na 069/820-8992.

PONUDA MARKETINŠKIH USLUGA

Naša vozila su idealna za Vaše komercijalno oglašavanje. U mogućnosti smo da vam ponudimo više opcija: spoljno oglašavanje (nalepnice sa reklamnim porukama na vozilu, svetleće reklame na krovu vozila) i unutrašnje oglašavanje (podela reklamnog materijala mušterijama u vozilu, oglašavanje na tablet uređajima, presvlakama za sedište itd.).
Svako naše vozilo u proseku mesečno odradi 650–700 vožnji i preveze oko hiljadu putnika sa ukupno pređenih oko 5.000 km i sva naša vozila su aktivna u kretanju 10–12 sati na dan u najfrekventnijem periodu dana i veoma su uočljiva.
Za uslove oglašavanja i više informacija obratite se na 069/820-8992.

MOGUĆNOSTI OGLAŠAVANJA SA STANDARDNOM PONUDOM:

1. REKLAMNE NALEPNICE NA VOZILIMA

Podrazumeva postavku samolepljivih nalepnica u skladu sa Vašim idejnim rešenjem na vidljivim mestima na vozilu koja su manje podložni prljanju tokom eksploatacije vozila. Nudimo dve pozicije:

1. Postavka reklamne nalepnice na zadnjim krilima (blatobranima) vozila (2 kom) – maksimalnih dimenzija 18cm visine i 45cm širine: 5 € + PDV na mesečnom nivou po jednom vozilu

oglas-1-1

2. Postavku reklame na zadnjem staklu vozila vozila – maksimalnih dimenzija 8cm visine i 125cm širine: 10 € + PDV na mesečnom nivou po jednom vozilu.

Picture1

Za slučaj da se opredelite za obe pozicije odobravamo popust od 20% što znači da bi u tom slučaju cena za obe pozicije bila 12€ + PDV na mesečnom nivou po jednom vozilu

2. REKLAMA NA TABLET UREĐAJU U VOZILU

Podrazumeva prikaz reklame u vidu slike ili video spota na celom ekranu tablet urađaja u vozilu koja se smenjuje u ciklusu od po 15 sekundi sa drugim reklamama u toku vožnje putnika (maksimalan broj reklama koje se prikazuju na našim tabletima je 5 reklama. Zakup jedne reklame na tabletu u jednom vozilu na mesečnom nivou nudimo za 1 € + PDV.

Picture2

3. PODELA REKLAMNOG MATERIJALA

Podrazumeva podelu raznog štampanog reklamnog materijala (vizit karte, flajeri raznih formata, brošure i slično) putnicima od strane taksi vozača. Podela za tiraže:
Do 5.000 komada: 5.000,00 dinara
Od 5.000-10.000 komada: 9.000,00 dinara
Od 10.000-15.000 komada: 12.000,00 dinara
Od 15.000-20.000 komada: 14.000,00 dinara
Preko 20.000 komada: 15.000,00 dinara

4. REKLAMA NA NASLONU ZA GLAVU

Podrazumeva vezene ili štampane reklame na zadnjoj strani oba prednja naslona za glavu, u skladu sa Vašim idejnim rešenjem, tako da su jasno vidljivi putnicima na zadnjim sedištima (po našim podacima, 85% putnika se prevozi na zadnjim sedištima).
Ovaj vid reklamiranja nudimo za 1 € + PDV na mesečnom nivou po jednom vozilu.
NAPOMENA: Trošak izrade navlaka je vaš. Ova ponuda podrazumeva i ugovor na minimum od godinu dana.

Picture3

5. SVETLEĆA REKLAMA NA KROVU VOZILA

Podrazumeva postavku svetleće reklame na krovu vozila, dimenzija 60*40 cm na bočnim stranama gledano u pravcu kretanja, i koja je u noćnim satima osvetljena.
Ovu reklamu nudimo za 10 € + PDV po jednom vozilu na mesečnom nivou uz Vašu pripremu. Minimalni rok zakupa je 3 meseca. Ukoliko se ugovori zakup na godinu dana i plati unapred u celosti zakup, dobija se dodatnih 6 meseci gratis.

Picture4

6. REKLAMA NA ZAŠTITNOJ BARIJERI

Zbog situacije u vezi sa pandemijom korona virusom, od juna 2020. godine smo uveli kao prva taksi firma u Zrenjaninu, providne zaštitne barijere između vozača i putnika na zadnjem sedištu vozila, a sve u cilju bolje zaštite i naših taksista i putnika.

Na samoj barijeri iza uzglavlja ukazuje se dobra prilika za postavkom nalepnica sa reklamnim porukama.

Ponuda podrazumeva postavku dve nalepnice dimenzije u okvirima uzglavlja za prednja sedišta.

Ovu reklamu nudimo za neto 300€ mesečno za kompletnu flotu vozila (63).

U slučaju zakupa na dva meseca, popust: 10%

U slučaju zakupa na tri meseca, popust: 20%

U slučaju zakupa na šest meseci, popust: 30%

NAPOMENE:
• U ponuđene cene reklamiranja nije uračunata izrada reklamnog materijala, a jeste naša postavka ili ugradnja;
• Plaćanje je na mesečnom nivou sa izdavanjem fakture poslednjeg dana u mesecu za taj mesec i sa valutom plaćanja od 15 dana.
Za uslove oglašavanja i više informacija obratite se na 069/820-8992