Наша понуда

ПОНУДА ЗА КОРПОРАТИВНЕ - ПОСЛОВНЕ КЛИЈЕНТЕ

Уколико имате фирму или предузетничку радњу и желите наше услуге да плаћате преко рачуна, нудимо Вам следеће посебне погодности :


1. Цене вожње по тарифама и минималним економским ценама које прописује град Зрењанин;


2. Плаћање преко рачуна и одложено, по истеку месеца у којем су Вам пружене услуге. (За сваку извршену вожњу добијате штампани рачун за сваког овлашћеног корисника, а плаћање се врши на месечном нивоу по збирном обрачуну свих услуга у току месеца при чему се збирни рачун иставља са последњим даном у месецу, а плаћање се врши са валутом до 10-ог у месецу који следи након обрачунског месеца);


3. Могућност коришћења ПДВ-а у фактурама за наше такси услуге. (С обзиром да је „И-такси“ у систему ПДВ-а, у нашим фактурама је садржан ПДВ од 10% који у пореском обрачуну имате право да користите, па ја за наше корпоративне – пословне клијенте наша услуга практично 10% нижа од прописане најниже цене такси услуга);


4. Детаљан извештај уз збирни месечни рачун, са комплетним прегледом по корисницима и копијама штампаних рачуна, са временом и релацијом вожње које су корисници обавезни да потпишу и на тај начин имате исправност и потпуни увид у коришћење ове услуге;


5. Приоритетну услугу која вам је доступна 24 часа током целе године. (Довољно је да лица која су са Ваше стране овлашћена за коришћење такси-услуге, контактирају диспечерски центар телефонским позивом на бројеве 023/566-566;  065/566-1-566, путем мобилне апликације инсталиране на паметним уређајима коју можете преузети овде: https://www.i-taxi.rs/mobilna-aplikacija-brzo-i-lako-na-mesto-svako/, као и путем електронске поште dispecer@i-taxi.rs). Возило ће бити и у случају повећане потражње приоритетно упућено на вашу локацију;


6. Имате могућност да сами одаберете лица (која не морају бити запослена у вашим фирмама) која ће бити овлашћена за коришћење ове услуге;
Довољно је да нас контактирате на телефон: 023 511-580 сваким радним даном од 08ч – 16ч и ми ћемо Вам проследити уговор о пружању услуга на потписивање.
Након тога, можете одмах почети да користите наше услуге под привилегованим условима намењеним само пословним клијентима. 

Наша возила су идеална за Ваше комерцијално оглашавање. У могућности смо да вам понудимо више опција: спољно оглашавање (налепнице са рекламним порукама на возилу, светлеће рекламе на крову возила) и унутрашње оглашавање (подела рекламног материјала муштеријама у возилу, оглашавање на таблет уређајима, пресвлакама за седиште итд.).

За услове оглашавања и више информација обратите се на 069/820-8992.

ПОНУДА МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА

Наша возила су идеална за Ваше комерцијално оглашавање. У могућности смо да вам понудимо више опција: спољно оглашавање (налепнице са рекламним порукама на возилу, светлеће рекламе на крову возила) и унутрашње оглашавање (подела рекламног материјала муштеријама у возилу, оглашавање на таблет уређајима, пресвлакама за седиште итд.).
Свако наше возило у просеку месечно одради 650–700 вожњи и превезе око хиљаду путника са укупно пређених око 5.000 км и сва наша возила су активна у кретању 10–12 сати на дан у најфреквентнијем периоду дана и веома су уочљива.
За услове оглашавања и више информација обратите се на 069/820-8992.

МОГУЋНОСТИ ОГЛАШАВАЊА СА СТАНДАРДНОМ ПОНУДОМ:

1. РЕКЛАМНЕ НАЛЕПНИЦЕ НА ВОЗИЛИМА

Подразумева поставку самолепљивих налепница у складу са Вашим идејним решењем на видљивим местима на возилу која су мање подложни прљању током експлоатације возила. Нудимо две позиције:

1. Поставка рекламне налепнице на задњим крилима (блатобранима) возила (2 ком) – максималних димензија 18цм висине и 45цм ширине: 5 € + ПДВ на месечном нивоу по једном возилу

oglas-1-1

2. Поставку рекламе на задњем стаклу возила возила – максималних димензија 8цм висине и 125цм ширине: 10 € + ПДВ на месечном нивоу по једном возилу.

Picture1

За случај да се определите за обе позиције одобравамо попуст од 20% што значи да би у том случају цена за обе позиције била 12€ + ПДВ на месечном нивоу по једном возилу

2. РЕКЛАМА НА ТАБЛЕТ УРЕЂАЈУ У ВОЗИЛУ

Подразумева приказ рекламе у виду слике или видео спота на целом екрану таблет урађаја у возилу која се смењује у циклусу од по 15 секунди са другим рекламама у току вожње путника (максималан број реклама које се приказују на нашим таблетима је 5 реклама. Закуп једне рекламе на таблету у једном возилу на месечном нивоу нудимо за 1 € + ПДВ.

Picture2

3. ПОДЕЛА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА

Подразумева поделу разног штампаног рекламног материјала (визит карте, флајери разних формата, брошуре и слично) путницима од стране такси возача. Подела за тираже:
До 5.000 комада: 5.000,00 динара
Од 5.000-10.000 комада: 9.000,00 динара
Од 10.000-15.000 комада: 12.000,00 динара
Од 15.000-20.000 комада: 14.000,00 динара
Преко 20.000 комада: 15.000,00 динара

4. РЕКЛАМА НА НАСЛОНУ ЗА ГЛАВУ

Подразумева везене или штампане рекламе на задњој страни оба предња наслона за главу, у складу са Вашим идејним решењем, тако да су јасно видљиви путницима на задњим седиштима (по нашим подацима, 85% путника се превози на задњим седиштима).
Овај вид рекламирања нудимо за 1 € + ПДВ на месечном нивоу по једном возилу.
НАПОМЕНА: Трошак израде навлака је ваш. Ова понуда подразумева и уговор на минимум од годину дана.

Picture3

5. СВЕТЛЕЋА РЕКЛАМА НА КРОВУ ВОЗИЛА

Подразумева поставку светлеће рекламе на крову возила, димензија 60*40 цм на бочним странама гледано у правцу кретања, и која је у ноћним сатима осветљена.
Ову рекламу нудимо за 10 € + ПДВ по једном возилу на месечном нивоу уз Вашу припрему. Минимални рок закупа је 3 месеца. Уколико се уговори закуп на годину дана и плати унапред у целости закуп, добија се додатних 6 месеци гратис.

Picture4

6. РЕКЛАМА НА ЗАШТИТНОЈ БАРИЈЕРИ

Због ситуације у вези са пандемијом корона вирусом, од јуна 2020. године смо увели као прва такси фирма у Зрењанину, провидне заштитне баријере између возача и путника на задњем седишту возила, а све у циљу боље заштите и наших таксиста и путника.

На самој баријери иза узглавља указује се добра прилика за поставком налепница са рекламним порукама.

Понуда подразумева поставку две налепнице димензије у оквирима узглавља за предња седишта.

Ову рекламу нудимо за нето 300€ месечно за комплетну флоту возила (63).

У случају закупа на два месеца, попуст: 10%

У случају закупа на три месеца, попуст: 20%

У случају закупа на шест месеци, попуст: 30%

НАПОМЕНЕ:
• У понуђене цене рекламирања није урачуната израда рекламног материјала, а јесте наша поставка или уградња;
• Плаћање је на месечном нивоу са издавањем фактуре последњег дана у месецу за тај месец и са валутом плаћања од 15 дана.
За услове оглашавања и више информација обратите се на 069/820-8992