SAČEKAJ SMS PORUKU. IZAĐI.

SAČEKAJ SMS PORUKU. IZAĐI.

Nemojte bez potrebe čekati taksi na ulici i smrzavati se, pogotovo ako negde idete sa decom. Pozovite nas i naručite vozilo. Sačekajte SMS poruku da je vozilo stiglo. Tek onda izađite.