I-taksi NI 5 NI 6 VEĆ 566-566

Posvećenost, pouzdanost i poverenje su naše vrednosti do kojih držimo i koje prepoznaje sve veći broj naših sugrađana. Zato smo zahvalni i motivisani da se još više trudimo! Ni 5 ni 6 već 566 566! 🚕