Obaveštenje

Naš tim

U našem poslu se rukovodimo devizom: "Korisnik naše usluge i njegovo zadovoljstvo je najvažniji činilac i svrha našeg poslovanja".

Ovo je moguće ostvariti samo sa kvalitetnim i motivisanim ljudima koji su potpuno posvećeni svom poslu i dostizanju osnovne svrhe i cilja našeg postojanja: zadovoljstvu naših klijenata.

Sa ponosom vam predstavljamo ljude koji se brinu o tome da vi budete zadovoljni našom uslugom.

Naši taksisti

Miodrag Paskaš

Miodrag Paskaš

Sl. br. 101

Vlada Bačkalić

Vlada Bačkalić

Sl. br. 102

Nenad Radić

Nenad Radić

Sl. br. 103

Dragan Milić

Dragan Milić

Sl. br. 104

Branislav Karavidin

Branislav Karavidin

Sl. br. 106

Dragojlo Vuković

Dragojlo Vuković

Sl. br. 107

Mirjana Dukić

Mirjana Dukić

Sl. br. 109

Siniša Subotić

Siniša Subotić

Sl. br. 110

Slavko Višekruna

Slavko Višekruna

Sl. br. 111

Vlado Janković

Vlado Janković

Sl br. 116

Milan Stojkov

Milan Stojkov

Sl. br. 201

Entoni Čaki

Entoni Čaki

Sl. br. 202

Nenad Ješin

Nenad Ješin

Sl. br. 203

Željko Arsenović

Željko Arsenović

Sl br. 204

Milovan Dukić

Milovan Dukić

Sl. br. 205

Dragan Eremić

Dragan Eremić

Sl. br. 207

Zlatomir Živojnov

Zlatomir Živojnov

Sl. br. 208

Zoran Popov

Zoran Popov

Sl. br. 210

Vladimir Komerdelj

Vladimir Komerdelj

Sl br. 211

Žarko Daković

Žarko Daković

Sl br. 212

Zoran Čabrilo

Zoran Čabrilo

Sl br. 213

Saša Milinkov

Saša Milinkov

Sl br. 214

Igor Davidović

Igor Davidović

Sl br. 215

Adem Aziri

Adem Aziri

Sl br. 217

Igor Momirski

Igor Momirski

Sl br. 218

Vladimir Kusalo

Vladimir Kusalo

Sl br. 219

Jožef Žlebič

Jožef Žlebič

Sl br. 220

Miodrag Milivojev

Miodrag Milivojev

Sl br. 222

Miodrag Štrbac

Miodrag Štrbac

Sl br. 223

Radica Mušicki

Radica Mušicki

Sl br. 224

Borko Šarac

Borko Šarac

Sl br. 225

Dragan Radovanović

Dragan Radovanović

Sl br. 227

Jovica Nedimović

Jovica Nedimović

Sl br. 228

Šandor Bodvai

Šandor Bodvai

Sl br. 229

Radomir Vranov

Radomir Vranov

Sl. br. 230

Katarina Karanjanc

Katarina Karanjanc

.

Mina Zec

Mina Zec

.

Robert Tot

Robert Tot

Sl br. 231

Verica Vidojić

Verica Vidojić

Sl br. 232

Milko Micić

Milko Micić

Sl br. 233

Stevica Matić

Stevica Matić

Sl br. 234

Borko Kostov

Borko Kostov

Sl. br. 235

Dragan Simić

Dragan Simić

Sl br. 236

Slobodan Milanović

Slobodan Milanović

Sl. br. 237

Srđan Eremić

Srđan Eremić

Sl br. 238

Dušan Batić

Dušan Batić

Sl. br. 240

Jelena Grujić

Jelena Grujić

.

Dajana Lazić

Dajana Lazić

.

Milan Milutinov

Milan Milutinov

Sl. br. 240

Stevan Čekić

Stevan Čekić

Sl. br. 243

Naše dispečerke

Miodrag Paskaš

Miodrag Paskaš

Sl. br. 101

Vlada Bačkalić

Vlada Bačkalić

Sl. br. 102

Nenad Radić

Nenad Radić

Sl. br. 103

Dragan Milić

Dragan Milić

Sl. br. 104

Branislav Karavidin

Branislav Karavidin

Sl. br. 106

Dragojlo Vuković

Dragojlo Vuković

Sl. br. 107

Mirjana Dukić

Mirjana Dukić

Sl. br. 109

Siniša Subotić

Siniša Subotić

Sl. br. 110

Slavko Višekruna

Slavko Višekruna

Sl. br. 111

Vlado Janković

Vlado Janković

Sl br. 116

Milan Stojkov

Milan Stojkov

Sl. br. 201

Entoni Čaki

Entoni Čaki

Sl. br. 202

Nenad Ješin

Nenad Ješin

Sl. br. 203

Željko Arsenović

Željko Arsenović

Sl br. 204

Milovan Dukić

Milovan Dukić

Sl. br. 205

Dragan Eremić

Dragan Eremić

Sl. br. 207

Zlatomir Živojnov

Zlatomir Živojnov

Sl. br. 208

Zoran Popov

Zoran Popov

Sl. br. 210

Vladimir Komerdelj

Vladimir Komerdelj

Sl br. 211

Žarko Daković

Žarko Daković

Sl br. 212

Zoran Čabrilo

Zoran Čabrilo

Sl br. 213

Saša Milinkov

Saša Milinkov

Sl br. 214

Igor Davidović

Igor Davidović

Sl br. 215

Adem Aziri

Adem Aziri

Sl br. 217

Igor Momirski

Igor Momirski

Sl br. 218

Vladimir Kusalo

Vladimir Kusalo

Sl br. 219

Jožef Žlebič

Jožef Žlebič

Sl br. 220

Miodrag Milivojev

Miodrag Milivojev

Sl br. 222

Miodrag Štrbac

Miodrag Štrbac

Sl br. 223

Radica Mušicki

Radica Mušicki

Sl br. 224

Borko Šarac

Borko Šarac

Sl br. 225

Dragan Radovanović

Dragan Radovanović

Sl br. 227

Jovica Nedimović

Jovica Nedimović

Sl br. 228

Šandor Bodvai

Šandor Bodvai

Sl br. 229

Radomir Vranov

Radomir Vranov

Sl. br. 230

Katarina Karanjanc

Katarina Karanjanc

.

Mina Zec

Mina Zec

.

Robert Tot

Robert Tot

Sl br. 231

Verica Vidojić

Verica Vidojić

Sl br. 232

Milko Micić

Milko Micić

Sl br. 233

Stevica Matić

Stevica Matić

Sl br. 234

Borko Kostov

Borko Kostov

Sl. br. 235

Dragan Simić

Dragan Simić

Sl br. 236

Slobodan Milanović

Slobodan Milanović

Sl. br. 237

Srđan Eremić

Srđan Eremić

Sl br. 238

Dušan Batić

Dušan Batić

Sl. br. 240

Jelena Grujić

Jelena Grujić

.

Dajana Lazić

Dajana Lazić

.

Milan Milutinov

Milan Milutinov

Sl. br. 240

Stevan Čekić

Stevan Čekić

Sl. br. 243