Naš tim

U našem poslu se rukovodimo devizom: "Korisnik naše usluge i njegovo zadovoljstvo je najvažniji činilac i svrha našeg poslovanja".

Ovo je moguće ostvariti samo sa kvalitetnim i motivisanim ljudima koji su potpuno posvećeni svom poslu i dostizanju osnovne svrhe i cilja našeg postojanja: zadovoljstvu naših klijenata.

Sa ponosom vam predstavljamo ljude koji se brinu o tome da vi budete zadovoljni našom uslugom.

Naši taksisti

Siniša Peruničić

Siniša Peruničić

Sl. br. 101

Željko Arsenović

Željko Arsenović

Sl. br. 102

Stefan Vasić

Stefan Vasić

Sl. br. 105

Branislav Karavidin

Branislav Karavidin

Sl. br. 106

Zagorka Imbronjev

Zagorka Imbronjev

Sl. br. 107

Marko Mesaroš

Marko Mesaroš

Sl. br. 108

Radoslav Vujaklija

Radoslav Vujaklija

Sl. br. 109

Aleksandar Zoranović

Aleksandar Zoranović

Sl. br. 110

Zoran Ostojić

Zoran Ostojić

Sl. br. 111

Dragan Lazić

Dragan Lazić

Sl. br. 112

Zlatomir Ravić

Zlatomir Ravić

Sl. br. 115

Vlado Janković

Vlado Janković

Sl br. 116

Tomislav Miljuš

Tomislav Miljuš

Sl. br. 201

Dragan Mandrović

Dragan Mandrović

Sl. br. 202

Zlatomir Živojinov

Zlatomir Živojinov

Sl. br. 203

Žarko Daković

Žarko Daković

Sl. br. 204

Željko Šukunda

Željko Šukunda

Sl. br. 205

Dušan Uzelac

Dušan Uzelac

Sl br. 206

Stevica Aracki

Stevica Aracki

Sl. br. 207

Živica Stojanov

Živica Stojanov

Sl br. 208

Miodrag Paskaš

Miodrag Paskaš

Sl br. 211

Vladimir Kusalo

Vladimir Kusalo

Sl br. 212

Milan Bujić

Milan Bujić

Sl br. 213

Dragan Karavida

Dragan Karavida

Sl br. 214

Igor Davidović

Igor Davidović

Sl br. 215

Jožef Žlebič

Jožef Žlebič

Sl br. 216

Nenad Radaković

Nenad Radaković

Sl br. 217

Igor Momirski

Igor Momirski

Sl br. 218

Miodrag Štrbac

Miodrag Štrbac

Sl br. 219

Živojin Selezan

Živojin Selezan

Sl br. 220

Budimir Ilić

Budimir Ilić

Sl. br. 221

Igor Felbab

Igor Felbab

Sl. br. 222

Mirjana Vuković

Mirjana Vuković

Sl. br. 223

Dragan Stoisavljević

Dragan Stoisavljević

Sl. br. 224

Ljubiša Bošnjaković

Ljubiša Bošnjaković

Sl br. 225

Dušan Batić

Dušan Batić

Sl. br. 226

Vladimir Komerdelj

Vladimir Komerdelj

Sl br. 227

Jovica Nedimović

Jovica Nedimović

Sl br. 228

Radomir Vranov

Radomir Vranov

Sl. br. 230

Katarina Karanjanc

Katarina Karanjanc

.

Marija Novčić

Marija Novčić

.

Mina Zec

Mina Zec

.

Robert Tot

Robert Tot

Sl br. 231

Dragan Simić

Dragan Simić

Sl br. 232

Borislav Todić

Borislav Todić

Sl br. 233

Nenad Ješin

Nenad Ješin

Sl br. 233

Stojan Mileusnić

Stojan Mileusnić

Sl br. 234

Borko Kostov

Borko Kostov

Sl. br. 236

Verica Vidojić

Verica Vidojić

Sl. br. 237

Stevan Čekić

Stevan Čekić

Sl br. 238

Milan Milutinović

Milan Milutinović

Sl br. 239

Naše dispečerke

Siniša Peruničić

Siniša Peruničić

Sl. br. 101

Željko Arsenović

Željko Arsenović

Sl. br. 102

Stefan Vasić

Stefan Vasić

Sl. br. 105

Branislav Karavidin

Branislav Karavidin

Sl. br. 106

Zagorka Imbronjev

Zagorka Imbronjev

Sl. br. 107

Marko Mesaroš

Marko Mesaroš

Sl. br. 108

Radoslav Vujaklija

Radoslav Vujaklija

Sl. br. 109

Aleksandar Zoranović

Aleksandar Zoranović

Sl. br. 110

Zoran Ostojić

Zoran Ostojić

Sl. br. 111

Dragan Lazić

Dragan Lazić

Sl. br. 112

Zlatomir Ravić

Zlatomir Ravić

Sl. br. 115

Vlado Janković

Vlado Janković

Sl br. 116

Tomislav Miljuš

Tomislav Miljuš

Sl. br. 201

Dragan Mandrović

Dragan Mandrović

Sl. br. 202

Zlatomir Živojinov

Zlatomir Živojinov

Sl. br. 203

Žarko Daković

Žarko Daković

Sl. br. 204

Željko Šukunda

Željko Šukunda

Sl. br. 205

Dušan Uzelac

Dušan Uzelac

Sl br. 206

Stevica Aracki

Stevica Aracki

Sl. br. 207

Živica Stojanov

Živica Stojanov

Sl br. 208

Miodrag Paskaš

Miodrag Paskaš

Sl br. 211

Vladimir Kusalo

Vladimir Kusalo

Sl br. 212

Milan Bujić

Milan Bujić

Sl br. 213

Dragan Karavida

Dragan Karavida

Sl br. 214

Igor Davidović

Igor Davidović

Sl br. 215

Jožef Žlebič

Jožef Žlebič

Sl br. 216

Nenad Radaković

Nenad Radaković

Sl br. 217

Igor Momirski

Igor Momirski

Sl br. 218

Miodrag Štrbac

Miodrag Štrbac

Sl br. 219

Živojin Selezan

Živojin Selezan

Sl br. 220

Budimir Ilić

Budimir Ilić

Sl. br. 221

Igor Felbab

Igor Felbab

Sl. br. 222

Mirjana Vuković

Mirjana Vuković

Sl. br. 223

Dragan Stoisavljević

Dragan Stoisavljević

Sl. br. 224

Ljubiša Bošnjaković

Ljubiša Bošnjaković

Sl br. 225

Dušan Batić

Dušan Batić

Sl. br. 226

Vladimir Komerdelj

Vladimir Komerdelj

Sl br. 227

Jovica Nedimović

Jovica Nedimović

Sl br. 228

Radomir Vranov

Radomir Vranov

Sl. br. 230

Katarina Karanjanc

Katarina Karanjanc

.

Marija Novčić

Marija Novčić

.

Mina Zec

Mina Zec

.

Robert Tot

Robert Tot

Sl br. 231

Dragan Simić

Dragan Simić

Sl br. 232

Borislav Todić

Borislav Todić

Sl br. 233

Nenad Ješin

Nenad Ješin

Sl br. 233

Stojan Mileusnić

Stojan Mileusnić

Sl br. 234

Borko Kostov

Borko Kostov

Sl. br. 236

Verica Vidojić

Verica Vidojić

Sl. br. 237

Stevan Čekić

Stevan Čekić

Sl br. 238

Milan Milutinović

Milan Milutinović

Sl br. 239